ინფორმაცია სპონსორების შესახებ

პატივი გვაქვს მოგიწვიოთ საქართველოს ოფთალმოლოგთა ასოციაციისს (GOS) და ევროპის ოფთალმოლოგიური საზოგადოების (SOE) გაერთიანებულ, რიგით მეოთხე კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად. კონგრესი გაიმართება 2024 წლის 21 და 22 ივნისს. 23 ივნისს იგეგმება გასვლითი სესია. ქვემოთ მოყვანილია პირობები კონფერენციის სპონსორობის მსურველთათვის:

კონფერენციის სტანდარტული სპონსორობა

3000 ევრო. 4 მ2 ფართი, მაგიდა (2X1 m) ადგილმდებარეობის შერჩევა ხდება პლატინის, ოქროს და ვერცხლის სპონსორების შემდეგ - „პირველი მოვიდა, პირველმა აირჩია“ საფუძველზე.

 „ვერცხლის სპონსორი“

(2 ვაკანსია): 5000 ევრო ლარი. 6 მ2 ფართი, მაგიდა (2X1 m). ადგილმდებარეობის არჩევის საშუალება პლატინის და ოქროს სპონსორების შემდეგ. 2 ბროშურა კონფერენციის ჩანთაში, მითითება კონფერენციის პროგრამაზე, შრომათა კრებულზე, კონფერენციის საიტზე. ხსენება მისასალმებელ სიტყვაში სპონსორთა შორის.

 „ოქროს სპონსორი“

(1 ვაკანსია): 8000 ევრო. 6 მ2 ფართი, 2 მაგიდა (2X1 m). ადგილმდებარეობის არჩევის საშუალება პლატინის სპონსორის შემდეგ. 3 ბროშურა კონფერენციის ჩანთაში, სპონსორის ავტოკალამი და სავიზიტო ბარათი. სპონსორის მითითება კონფერენციის ბანერზე, პროგრამაზე, შრომათა კრებულზე, კონფერენციის საიტზე. სპონსორის ხსენება, სამადლობელი სიტყვები და პროდუქციის ხსენება კონფერენციის გახსნისას და დახურვისას.

 „პლატინის სპონსორი“

12000 ევრო. ერთი 9 მ2 ფართი და დამატებითი 3 მ2 ფართი ბანერის ან სტენდისათვის. 2 მაგიდა (2X1 m). ადგილმდებარეობის არჩევა ხდება პირველ რიგში. 5 ბროშურა კონფერენციის ჩანთაში, სპონსორის ავტოკალამი და სავიზიტო ბარათი, საფირმო დროშა სხდომის საბჭოს მაგიდაზე. დამატებით დროშების და ბანერების განთავსების საშუალება. მითითება კონფერენციის ბანერზე, პროგრამაზე, შრომათა კრებულზე აგრეთვე კონფერენციის საიტზე სპონსორობის მითითება და ლინკი კომპანიის საიტზე (სურვილის შემთხვევაში). სპონსორის ხსენება, სამადლობელი სიტყვები და პროდუქციის ჩამონათვალი კონფერენციის გახსნისას, დახურვისას და ყველა სექციის წინ. მხოლოდ სპონსორებს ექნებათ საშუალება აიღონ დამატებითი დრო მოკლე პრეზენტაციისათვის, 1 წუთი 100 ევრო ექვივალენტით. მსურველთათვის გააკეთონ მოკლე ინფორმაცია სამეცნიერო შეხვედრებზე, სასწავლო კურსებზე, სამეცნიერო კვლევებზე და ა.შ. გათვალისწინებულია ტარიფი 1 წუთი 0 - 50 ევროს ექვივალენტით (დეტალები განიხილება დამატებით).

INFORMATION FOR SPONSORS

On the behalf of Georgian Ophthalmology Society (GOS), we are pleased to inform you about the upcom ing International joint meeting which will be held in Tbilisi on the 21-23 June, 2024. This is Georgian Ophthalmological Society (GOS) and European Society Of Ophthalmology (SOE) 4th joint meeting and we intend to recall all the companies related to Ophthalmology to participate as sponsors and market their products on exhibition in the following Categories:

"STANDARD SPNSOR" – 3 000 EUR

"STANDARD SPONSOR" will get a proper place in Exhibition hall with First come First served principle. Please hurry up to get the best available place until it is occupied. Org.committee will provide you with complimentary table and 2 chairs. Your logo will be printed on the Pocket program the badge. To choose your place on Exhibition Map please contact GOS Committee by Email: igos.georgia@gmail.com . Standard sponsor Gets 3 free Gala Dinner tickets for their guests.

 "SILVER SPONSOR" – 5 000 EUR

"SILVER SPONSOR" will have a privilege in choosing the best place in exhibition hall after General and Gold Sponors. Drops the brochure in the Delegates Bag and Logo will be printed on the badge as well as on the pocket program. Silver Sponsor gets 5 free Gala dinner tickets. Along with other premium sponsors will be announced on Opening Ceremony.We hope you will enjoy work with us and will find this meeting worthwhile and fruitful for your company and business.

 "GOLD SPONSOR” – 8 000 EUR

"GOLD SPONSOR” Gets central place in Exhibition hall. It is allowed to drop Brochure and pen with Logo into the Delegates Bag. Logo will be printed on Badge and Pocket Program. Gold Sponsor is allowed to invite 8 persons on Gala Dinner.

 "PLATINUM SPONSOR" – 12 000 EUR

"PLATINUM SPONSOR" gets the best location into exhibition hole as well as the following condition : Brochures in the conference bag, Pen with Logo, Visit Cards, Logo on the Badge, Logo on the Abstracte book and pocket program, Logo on the Podium. The General Sponsor is allowed to invite 10 persons on Gala dinner and it will be announced most importantly during the Opening Ceremony.